Reguły automatyzacji / skrypty określania stawek dla osiągania lepszych wyników w Google Ads.

Przedstawiamy Google Ads reguły automatyczne, które polecamy dla kampanii produktowych BlueWinston. Te reguly mogą być użyte do pomiaru konwersji i całkowitej wartości transakcyjnej w AdWords za pośrednictwem połączonego konta Google Analytics. Możesz dodawać te skrypty tutaj: Górne menu > Narzędzia > Reguły. Zwykle wszystkie kampanie BlueWinston zawierają prefiks BW. Jeśli twoja kampania BlueWinston zawiera inny prefiks, używaj go zamiast BW.

1. Wybierz Narzędzia > Akcje wykonywane masowo > Reguły > Reguły słów kluczowych

2. Wybierz warunki reguły automatycznej

Wybierz grupy reklam dla kampanii DSA BlueWinston.

Zalecamy korzystanie z tych reguł automatyzacji

Skrypty z grupy pierwszej służą zwiększaniu stawek za słowa kluczowe:

BW | Zwiększenie maxCPC słów kluczowych o +30% (wyższy ROAS) – maxCPC 1,20 €
– filtr „Nazwa kampanii zawiera «BW»”
– filtr „Liczba konwersji wyższa niż 0”
– filtr „maxCPC większe niż 0,01 €” //ta sama wartość przy każdej innej walucie
– filtr „Średnia pozycja niższa niż 1”
– filtr „Stosunek wartości do kosztu wszystkich konwersji jest większy niż 5” – zob. komentarz poniżej
=> Reguła aktywowana CODZIENNIE przy użyciu danych z dnia poprzedniego

Dla kampanii DSA użyj tych reguł automatyzacji:

BW (DSA) | Zwiększ maxCPC grup reklam o +30% (wyższy ROAS) – maxCPC 1,20 €
– filtr „Nazwa kampanii zawiera «BW (DSA)»”
– filtr „Liczba konwersji wyższa niż 0”
– filtr „maxCPC wyższy niż 0,01 €”
– filtr „Średnia pozycja niższa niż 1”
– filtr „Stosunek wartości do kosztu wszystkich konwersji jest większy niż 5” – zob. komentarz poniżej
=> Reguła aktywowana CODZIENNIE przy użyciu danych z dnia poprzedniego

Ta reguła automatyzacji zwiększa maxCPC dla słów kluczowych (w przypadku DSA, grup reklam) mających wyższy ROAS. ROAS jest równy stosunkowi wartości do kosztu wszystkich konwersji. Jeśli marża (maxCPA) wynosi 20%, ROAS to 100/20, czyli 5; ROAS jest zależny od maxCPA. Słowa kluczowe o wyższej wartości są najskuteczniejsze. Jeśli maxCPA wynosi 10%, ROAS wynosi 10, jeśli maxCPA wynosi 8%, ROAS wynosi 12,5 itd.

Dla wszystkich słów kluczowych o statusie „Poniżej stawki za pierwszą stronę” możesz użyć tych 2 reguł automatyzujących:

BW | Zwiększ maxCPC słów kluczowych o +50% (wyświetlenia > 0, poniżej stawki za pierwszą stronę) – maxCPC 1,20 €
– filtr „Nazwa kampanii zawiera «BW»
– filtr „maxCPC wyższy niż 0,01 €”
– filtr „Status: Poniżej stawki za pierwszą stronę”
– filtr „Wartość konwersji poniżej 0,01”
– filtr „Liczba wyświetleń większa/równa 1”
– filtr „Średnia pozycja > 1”
=> Reguła aktywowana co tydzień przy użyciu danych z ostatnich 7 dni

BW | Zwiększ maxCPC słów kluczowych o +5% (wyświetlenia = 0, poniżej stawki za pierwszą stronę) – maxCPC 1,20 €
– filtr „Nazwa kampanii zawiera «BW»”
– filtr „maxCPC wyższy niż 0,01 €”
– filtr „Status: Poniżej stawki za pierwszą stronę”
– filtr „Wartość konwersji poniżej 0,01”
– filtr „Liczba wyświetleń równa 0”
=> Reguła aktywowana CODZIENNIE przy użyciu danych z ostatnich 90 dni

Słowa kluczowe mające status „Poniżej stawki za pierwszą stronę” zwykle nie są wyświetlane na pierwszej stronie wyników Google. Bardzo ważne jest niewielkie zwiększanie stawek celem dostania się na pierwszą stronę.

Możesz automatycznie zwiększać stawki, by uzyskać słowa kluczowe z najwyższym Wynikiem Jakości, stosując tę regułę:

BW | Zwiększ maxCPC słów kluczowych o +10% (Wynik Jakości 7-10/10) – maxCPC 1,20 €
– filtr „Nazwa kampanii zawiera «BW»”
– filtr „maxCPC wyższy niż 0,01 €”
– filtr „Średnia pozycja > 1”
– filtr „Status: Odpowiednie” //wyłącznie status „Odpowiednie”, nie wybieraj „Odpowiednie:Ograniczone” lub inny
– filtr „Wartość konwersji poniżej 0,01”
– filtr „CTR poniżej 5”
– filtr „Wynik Jakości jest wyższy/równy 7”
=> Reguła aktywowana co tydzień przy użyciu danych z ostatnich 7 dni

Wynik Jakości jest wyliczany przez AdWords. Wynik bierze pod uwagę jakość reklamy, CTR, słowa kluczowe i stronę produktową. Najlepsze słowa kluczowe uzyskują wynik 7 lub wyższy.

Gdy słowa kluczowe (grupy reklamowe w DSA-P) mają mały udział w wyświetleniach:

BW | Zwiększ maxCPC słów kluczowych o +50% (mały udział w wyświetleniach) – maxCPC 1,20 €
– filtr „Nazwa kampanii zawiera «BW»”
– filtr „maxCPC wyższy niż 0,01 €”
– filtr „Status: Odpowiednie”
– filtr „Wartość konwersji poniżej 0,01”
– filtr „Udział wyszukiwań w wyświetleniach niższy niż 90%”
– filtr „Średnia pozycja > 1”
=> Reguła aktywowana co tydzień przy użyciu danych z ostatnich 7 dni

BW (DSA) | Increase AdGroups maxCPC by +50% (Low Impression Share) – maxCPC 1.20 €
– filtr „Nazwa kampanii zawiera «BW (DSA)»”
– filtr „maxCPC wyższy niż 0,01 €”
– filtr „Status: Odpowiednie”
– filtr „Wartość konwersji poniżej 0,01”
– filtr „Udział wyszukiwań w wyświetleniach niższy niż 90%”
– filtr „Średnia pozycja > 1”
=> Stosowane co tydzień na danych z ostatnich 7 dni

W celu automatycznego zwiększania budżetu kampanii, jeśli jest niewystarczający

BW | Zwiększ budżet kampanii o +10% (Status „Ograniczona”) – maks. budżet 100 € //ustaw maks. budżet w swojej walucie
– filtr „Nazwa kampanii zawiera «BW»”
– filtr „Status: Ograniczona z powodu budżetu”
=> Stosowane co tydzień na danych z ostatnich 7 dni

Dzięki temu skryptowi możesz automatycznie zwiększać budżet o +10%, gdy nie jest wystarczający dla Twoich kampanii.

Obniżanie stawek jest również bardzo ważne. Poniżej znajdują się częste przypadki, kiedy warto obniżyć stawki

BW | Zmniejsz maxCPC słów kluczowych o -100% (niski Wynik Jakości 0-4/10)
– filtr „Nazwa kampanii zawiera «BW»”
– filtr „maxCPC wyższy niż 0,01 €”
– filtr „Wartość konwersji poniżej 0,01”
– filtr „CTR poniżej 3”
– filtr „Liczba kliknięć wyższa/równa 5”
– filtr „Wynik Jakości jest niższy/równy 4”
=> Reguła aktywowana CODZIENNIE przy użyciu danych z ostatnich 90 dni

Ten skrypt można zastosować tylko w kampaniach produktowych ze słowami kluczowymi, nie w kampaniach DSA. Wynik Jakości mają tylko słowa kluczowe, nie grupy reklamowe.

BW | Zmniejsz maxCPC słów kluczowych o -100% (niski CTR)
– filtr „Nazwa kampanii zawiera «BW»”
– filtr „Liczba kliknięć wyższa niż 7”
– filtr „Wartość konwersji poniżej 0,01”
– filtr „maxCPC wyższy niż 0,01 €”
– filtr „Średnia pozycja < 3”
– filtr „CTR poniżej 2”
– filtr „Status: Odpowiednie”
=> Reguła aktywowana CODZIENNIE przy użyciu danych z ostatnich 90 dni

Ten skrypt można dostosować do kampanii DSA:

BW (DSA) | Zmniejsz maxCPC grup reklam o -100% (niski CTR)
– filtr „Nazwa kampanii zawiera «BW (DSA)»”
– filtr „Liczba kliknięć wyższa niż 7”
– filtr „Wartość konwersji poniżej 0,01”
– filtr „domyślny maxCPC wyższy niż 0,01 €”
– filtr „Średnia pozycja < 3”
– filtr „CTR poniżej 2”
– filtr „Status: Odpowiednia” //wyłącznie status „Odpowiednia”
=> Reguła aktywowana CODZIENNIE przy użyciu danych z ostatnich 90 dni

BW | Zmniejsz maxCPC słów kluczowych o -100% (wysoki współczynnik odrzuceń)
– filtr „Nazwa kampanii zawiera «BW»”
– filtr „Liczba kliknięć wyższa niż 7”
– filtr „Wartość konwersji poniżej 0,01”
– filtr „maxCPC wyższy niż 0,01 €”
– filtr „Współczynnik odrzuceń wyższy niż 89”
=> Reguła aktywowana CODZIENNIE przy użyciu danych z ostatnich 90 dni

BW | Zmniejsz maxCPC grup reklam o -100% (wysoki Współczynnik Odrzuceń)
– filtr „Nazwa kampanii zawiera «BW (DSA)»”
– filtr „Liczba kliknięć wyższa niż 7”
– filtr „Wartość konwersji poniżej 0,01”
– filtr „maxCPC wyższy niż 0,01 €”
– filtr „WspółczynnikOdrzuceń wyższy niż 89”
=> Reguła aktywowana CODZIENNIE przy użyciu danych z ostatnich 90 dni

BW | Zmniejsz maxCPC słów kluczowych o -100% (zbyt dużo kliknięć)
– filtr „Nazwa kampanii zawiera «BW»”
– filtr „Liczba kliknięć wyższa niż 20”
– filtr „Wartość konwersji poniżej 0,01”
– filtr „maxCPC wyższy niż 0,01 €”
=> Reguła aktywowana CODZIENNIE przy użyciu danych z ostatnich 90 dni

Użyj tej reguły dla kampanii DSA BlueWinston:

BW (DSA) | Zmniejsz maxCPC grup reklam o -100% (zbyt dużo kliknięć)
– filtr „Nazwa kampanii zawiera «BW (DSA)»”
– filtr „Liczba kliknięć wyższa niż 20”
– filtr „Wartość konwersji poniżej 0,01”
– filtr „domyślny maxCPC wyższy niż 0,01 €”
=> Reguła aktywowana CODZIENNIE przy użyciu danych z ostatnich 90 dni

Niektóre słowa kluczowe mogą mieć niski ROAS. Użyj poniższej reguły, aby zmniejszyć stawki:

BW | Zmniejsz maxCPC słowa kluczowego o -20% (niski ROAS)
– filtr „Nazwa kampanii zawiera «BW»”
– filtr „Liczba konwersji wyższa niż 0”
– filtr „maxCPC wyższy niż 0,01 €”
– filtr „Stosunek wartości do kosztu wszystkich konwersji jest niższy niż 7” //użyj wartości 7 jeśli Twój maxCPA wynosi 14% Dla maxCPA wynoszącego 20% użyj wartości 5 itd.
=> Reguła aktywowana co tydzień przy użyciu danych z ostatnich 7 dni

Dostępny jest też wariant dla kampanii DSA:

BW (DSA) | Zmniejsz maxCPC grup reklam o -20% (niski ROAS)
– filtr „Nazwa kampanii zawiera «BW (DSA)»”
– filtr „Liczba konwersji wyższa niż 0”
– filtr „maxCPC wyższy niż 0,01 €”
– filtr „Stosunek wartości do kosztu wszystkich konwersji jest niższy niż 7” //użyj wartości 7 jeśli Twój maxCPA wynosi 14% Dla maxCPA wynoszącego 20% użyj wartości 5.
=> Stosowane co tydzień na danych z ostatnich 7 dni

Polecamy powyższe reguły automatyzacji (skrypty) do obsługi wszystkich typów kampanii produktowych BlueWinston. Możesz je samodzielnie dodać do swojego konta AdWords lub poprosić nas o ich dodanie.

 Zarezerwuj szybką 20-minutową rozmowę

Chcesz dowiedzieć się więcej o automatyzacji kampanii produktowych? Umów się na rozmowę indywidualną z jednym z naszych menedżerów konta.

ZAREZERWOWAĆ DEMO

About the Author:

Account manager at BlueWinston & CCS Shopping in EU (I'm the guy responsible for the most effective PPC tool to create product text and Smart Shopping campaigns for Google Search)