Ustaw lub zresetuj domyślny maksymalny CPC po zmianie strategii określania stawek

W Blue Winston wprowadziliśmy szereg nowych ustawień dla słów kluczowych, aby pomóc na przykład przy zmianie strategii określania stawek z docelowego CPA na ręczny CPC.

Od 16 maja nie zobaczysz pop-up w sekcji Ustawienia kampanii. Dostępna jest nowa opcja- możesz zresetować domyślny maksymalny CPC lub ustawić maksymalny CPC dla wszystkich słów kluczowych na Auto (jako stałą wartość lub obliczoną przez Blue Winston).

Set up or reset Default max CPC after bidding strategy change

 

Po zmianie strategii określania stawek w Blue Winston (np. z docelowego określania stawek CPA na manualne określanie stawek CPC) zobaczysz takie ustawienie według domyślnego maksymalnego CPC i w ten sposób możesz ustawić prawidłowe wartości dla wszystkich grup reklam w kampanii.

 

Po uruchomieniu kampanii zalecamy strategię ulepszonego manualnego określania stawek CPC, a dopiero później wykorzystać strategię inteligentnego określania stawek (można zaznaczyć w Blue Winston). To, dlatego że strategia inteligentnego określania stawek (smart bidding) wymaga pewnych danych do prawidłowego funkcjonowania. Gdy kampania otrzyma 50 konwersji w ciągu ostatnich 30 dni, może się automatycznie przełączyć na strategię inteligentnego określania stawek Target ROAS. Tutaj możesz przeczytać więcej => https://blog.bluewinston.com/target-roas-automation-google-adwords/

By |Categories: Funkcje|Tags: , |

About the Author:

Account Manager and aspiring PPC specialist at BlueWinston. I like to learn about newest information about ecommerce business and Google Ads.